تماس با ما

پاسداران ، بلوار کاوه ، نبش دولت

  • dummy ۰۹۳۳۱۱۱۷۱۹۹

  • dummy ۰۲۱۸۸۸۸۳۸۳۸

  • dummy ۰۲۱۲۲۷۷۱۰۴۶

  • dummy info@ahmadansari.com

یک ، رابطه طولانی با سلام آغاز میشود

تا کنون بیش از ... نفر را آموزش داده ایم.

شما هم به جمع ما بپیوندید.

درباره ما

من احمد انصاری هستم
نویسنده مدرس و مشاور
اصول مذاکره و مهارتهای ارتباطی
پاسداران ، بلوار کاوه ، نبش دولت
شماره تماس :      ۰۹۳۳۱۱۱۷۱۹۹
شماره دفتر یک : ۰۲۱۸۸۸۸۳۸۳۸
شماره دفتر دو :    ۰۲۱۲۲۷۷۱۰۴۶
ایمیل : info@ahmadansari.com
 

شبکه های اجتماعی

احمد انصاری

hi