شماره کارت :
5054-1610-0437-4074


به نام احمد انصاری
شماره کارت :
6104-3378-6051-9949


به نام احمد انصاری
شماره کارت :
6393-4610-2898-1997


شماره حساب :
397-813-2671781-1


شماره شبا :
ir210590039781302671781001


به نام احمد انصاری

تا کنون بیش از ... نفر را آموزش داده ایم.

شما هم به جمع ما بپیوندید.

درباره ما

من احمد انصاری هستم
نویسنده مدرس و مشاور
اصول مذاکره و مهارتهای ارتباطی
پاسداران ، بلوار کاوه ، نبش دولت
شماره تماس :      ۰۹۳۳۱۱۱۷۱۹۹
شماره دفتر یک : ۰۲۱۸۸۸۸۳۸۳۸
شماره دفتر دو :    ۰۲۱۲۲۷۷۱۰۴۶
ایمیل : info@ahmadansari.com
 

شبکه های اجتماعی

احمد انصاری

hi